Hukuki Tercüme

Detaylar için lütfen tıklayın...

Adalet Komisyonu ve Bölge Bilirkişilik Kurulu Listelerinde Adli Tercüman Bilirkişi olarak yemin eden tercümanlar Hukuk sisteminin ayrılmaz parçalarından biri olarak görev almaktadır.

Kendisine tevdi edilen karar evrakı, duruşma tutanağı vb. gibi mahkeme evrakını titizlikle çevirdikten sonra ilgili mahkeme kalemine teslim etmelidir.

Burada önemli olan nokta Hukuki usul bilgisidir.

Bunun için de yabancı dil bilgisi kadar Hukuk bilgisi de gereklidir. 

Hukuki Tercüme Kapsamında ayrı bir uzmanlık gerektiren tebligat işlemleri de bulunmaktadır:

 

Uluslararası Sözleşmelere göre Ülkelere yapılacak tebligat usulerinin detaylı bir şekilde bilinmesi ve güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

 

Bu işlemlerden bazıları:

Yurtdışı Tebligat İşlemleri

İstinabe Talepnamesi

Adli Yardımlaşma Talebi

 

Bu konuda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.