Yeminli Tercüme

Detaylar için lütfen tıklayın...

Firmamızda çalışan bütün tercümanlar ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Standardında belirtilen gereklilliklere göre belirlenmekte ve istihdam edilmektedir. 

Kalite gereklerini karşılayan tercümanların Noter Yemini olanlar ile tecrübeleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda çalışılmaya başlanır Noter yemini olmayanların ise yeminleri yaptırılır ve yine aynı şekilde çalışmaya başlanır.

Kalite gereklerini karşılamayan ve Noter yemini olmayan/alamayan tercüman adayları ile çalışılmaz.