Sözlü Tercüme

Detaylar için lütfen tıklayın...

İletişim sürecinin beş temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar; kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirimdir.

 

Bu unsurlardan bir tanesinin arasına dil bariyeri/engeli girdiği anda iletişim süreci sekteye uğramaktadır.

 

Bu anlayıştan yola çıkarak kaynaktan-alıcıya ulaşacak mesajı anlık olarak en doğru biçimde çevirerek her iki taraf için de mesajın anlaşılabilir olmasını hedefliyoruz.